Menu

Evangélizációs sorozat Kárpátalján – hallgatható igehirdetések

Gál Lajos 2018.10.15. és 19. között evangélizált a Tiszapéterfalvi, a Tiszabökényi és a Nagypaládi (Kárpátalja) Református Gyülekezetekben. A péterfalvi és a bökényi gyülekezet a bökényi imateremben gyűlt egybe, a paládi a helyi templomban.

Mindkét helyen ugyanazon a napon, ugyanaz volt az alapige és az alapvető üzenet, mégis más formában került átadásra. Ezért mindkét igehirdetést közzé tesszük.

A hét folyamán sor került két előadásra is a házasságról, melyek szintén ugyanazon gondolatmenet alapján hangzottak el, egyik a másik ismétlése volt, mégis eltérnek egymástól. Ezért ezeket is külön közöljük.

Loading...

Hálaadó napok igehirdetései

A Szeghalmi Baptista Gyülekezet szeptember 2-án, a Vésztői szeptember 16-án tartota hálaadó istentiszteletét. Szeghalmon Kulcsár Tibor, Vésztőn Radu Gavrilut hirdette Isten Igéjét. Az alkalmakon készített felvételeket az alábbiakban tekinthetik meg.

 

Jubileumi ünnep Berettyóújfaluban

A Berettyóújfalui Filadelfia Baptisa Gyülekezet 2018.09.09-én ünnepelte fenállásának 10. évfordulóját. Az ünnepi istentiszteletnek a helyi művelődési ház adott otthont. Az Igét Molnár István, a Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet vezetője hirdette. Az itt készült felvételeket tekinthetik meg az alábbiakban.

Jó hír az izraeli Makor haTikvah Messiáshívő általános iskoláról

Örömmel és hálás szívvel teszek bizonyságot Isten ajándékáról: Makor haTikvah, amely az első izraeli messiáshívő általános iskola (Jeruzsálem, 1-9 osztály) szeptembertől hivatalos működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményként folytathatja működését. Ezzel a hivatalos szakmai elismeréssel iskolánk nyilvános közösségi fórumokon is bemutatkozhat, növelve ezzel a lehetséges diákok körét. Sokan szerették volna már eddig is hozzánk hozni gyermekeiket, hogy amíg az életüket végigkísérő baráti társaságaik, valamint saját identitásuk is kialakul, védett iskolai közegben legyenek. Ahol a napok ahítattal kezdődnek, a tanárok hívő emberek, s a diákok is hívő családok gyermekei közül kerülnek ki.  Eddig sokakat az az aggodalom tartott vissza, hogy a 9. osztály végeztével túl nehéz lesz az állami középfokú oktatási intezményekbe  való bekerülés, esetleg az integráció.

Köszönet mindannyiótoknak, akik az elmúlt időszakban szívükön viseltétek és imáitokban hordoztátok iskolánk ügyét. Az évről évre növekvő intézmény, amely  1991-ben a egy féltucatnyi gyerekkel és két osztállyal kezdte meg működését, jelenleg mintegy 100 diákkal és 20 fős tanári karral rendelkezik. Idén júniusban 17 végzősünk volt és mindannyiukat gond nélkül felvették valahová. A korábban végzett diákjaink is arról számolnak be, hogy probléma nélkül beilleszkedtek, tanáraik szeretik őket és társaik is elismerik, értékelik őket.

Az állami elismeréssel viszont nem jár  automatikusan állami támogatás. Azt elvileg az elkövetkező években várható intenzív szakmai és gazdasági ellenőrzések eredményei tükrében kérvényezhetjük majd.  Jelenleg a működési engedélyünk pénzügyi feltételhez kötött: az iskola bankszamláján minden hónapban legalább egy 20.000 eurónak (mintegy 6.5 millió forint) megfelelő összegnek kell lennie.
Imádkozzatok értünk továbbra is, hogy híven végezhessük szolgálatunkat Krisztus testében, munkánkat pedig Isten áldja meg, hogy hozzhasson jó gyümölcsöt gazdagon. Ámen.

Frank Vilmos

Az iskola honlapja és a támogatás lehetősége a hivatkozásokra kattintva érhető el

Showing 1 to 0 of 113 results
  FEL