Bemutatkozik a Testvéri Szövetség Mozgalom

Békesség az Olvasónak!

Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki látogatásával megtisztelte oldalunkat! Pár mondatban szeretnénk bemutatkozni.

A Testvéri Szövetség Mozgalom gyökerei a 80-as évek végére nyúlnak vissza, amikor a Sajó- völgyéből kiindulva Isten megújulást kezdett munkálni népe között, első sorban a 16 gyermekes Frank családon keresztül. Ez a megújulási mozgalom sok hasonlóságot mutatott fel az 50-es 60-as évek erdélyi, szilágysági érbredésével. Az ottani lelki élet munkásaival és a megújult testvérekkel élő közösséget ápoltak az itt megelevenedett testvérek. A vallásos merevségekből felszabaduló és a világból megtérő, főként fiatal testvérek igényt tartottak arra, hogy szorosabb testvéri közösségben ápolják Jézus Krisztussal való kapcsolatukat. Ennek következtében testvértalálkozókon, és nyári táborokban találkoztak az ország minden területéről összegyűlve és másokat is megszólítva. Megújulás címmel evangéliumi folyóiratot jelentettek meg. Ez a megújulási mozgalom felekezeti hovatartozástól függetlenül fejtette ki a hatását sokakra, mégis elmondható, hogy az érintett testvérek leginkább baptisták, melynek legfőbb oka az, hogy a nem hívő háttérből megtérők főként baptista gyülekezetekbe épültek be.

Az évek teltek, és néhány tag, akik a kezdetekkor kivették részüket a munkából, távolabb kerültek a testvériségtől, mások megízlelték annak erejét és megszerették. Közben minden évben akadtak hol többen, hol kevesebben, akik ennek a testéri körnek a bizonyságtétele által ismerték meg Isten kegyelmét Krisztusban. A 80-as években fiatal középiskolások, egyetemisták közben családot alapítottak, és általában mindenütt sok gyermeket vállaltak. A testvértalálkozók létszáma egyre nagyobb lett, a nyári táborok váltakozó helyszíne saját, Pányokon kialakított táborhelyre váltott, a régi újság megszűnt és Szövetség névvel új került kiadásra. Ennek az áldott és sok terhet jelentő munkának hivatalos szervek előtt való képviseletét hívatott szolgálni 1999-től az Összefogás Egyesület, mely 2009-től vette fel a Testvéri Szövetség Közhasznú Egyesület nevet és alkotta meg új alapszabályát. A pányoki ingatlan felett a Bérea Alapítvány gyakorolja a tulajdonosi jogkört. A Testvéri Szövetség ezek mellett is őrzi mozgalmi jellegét mindmáig, Isten Országának értékeit nem akarja intézményi keretek közé szorítani.

Reményünk, hogy a sajó-völgyi ébredés értékeit úgy tudjuk megőrizni és kamatoztatni, hogy az Isten dicsőségét szolgálja és sok testvérünk, valamint embertársunk javát szolgálja a Jézus Krisztusba vetett hit által.