Posted on

Beszámoló ifi csendesnap 2014

Beszámoló Ifjúsági Csendesnapról


ifi konf 2014


A Testvéri Szövetség 2014.11.08-án szombaton tartotta meg ifjúsági csendesnapját Berettyóújfaluban, a Kormányhivatal dísztermében. Az összegyűlt 130 résztvevő délelőtt egy tartalmas előadást hallgathatott meg Pásztor Balázstól, a Nyíregyházi Metodista Gyülekezet tagjától, aki a maga fiatalos lendületével, de mély hitével bátorította az alkalmi gyülekezetet. Ez után Gál Lajos szeghalmi igehirdető szólalt fel röviden. A következő percekben bizonyságtételekre nyílt lehetőség. A megnyilvánuló fiatalok és felnőttek áldott megtapasztalásaikról szóltak építőleg. Különösen jó volt látni, hallani azokat az ifjakat, akik a nyári táborban adták át az életüket Krisztusnak. Nönekedő hitük megörvendeztetett minket. Az ebéd után egy vetélkedőt követően Frank Róbert berttyóújfalui testvér hirdette az Igét. Mélyen szántó gondolatai maradandó hatást tettek minden hallgatóra. A Miskolcról érkezett Molnár István testvér záró gondolatai pedig feltették a koronát az egész tartalmas napra.

Adja az Úr, hogy sok ilyen áldott alkalma lehessen Tőle elkészítve közösségünknek és minden igaz hívőnek szerte az országban és a világon!