Posted on

Segítségkérés a „Makor Hatikvah” (Reménység Forrása) iskolától Jeruzsálemből

Az alábbi felkérést a „Makor Hatikvah” (Reménység Forrása) messiáshívő zsidó iskola egyik tanára juttatta el hozzánk, aki újjászületett keresztyén testvérünk. Ki-ki amint teheti, támogassa az iskola fennmaradását, működését Isten dicsőségére. Íme az üzenet szövege:

„Az iskola messiáshívő zsidó családok kezdeményezésére a kilencvenes évek elején jött létre. Ez az első messiáshívő iskola Izraelben: az eleinte két osztállyal és mindössze pár diákkal induló kezdeményezés mára kilenc évfolyammal és mintegy száz diákkal rendelkezik. Az utóbbi években nagy erőfeszítések történtek részünkről annak érdekében, hogy az állam elismerje az iskolát és felvegye az oktatási intézmények hivatalos listájára, az ezzel járó jogokkal és kötelezettségekkel. Évekkel ezelőtt, az Oktatási Minisztérium elutasítása után bírósághoz fordultunk. Ennek következtében jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy Izraelben a messiáshívő zsidó közösségnek is joga van saját iskolához. Az Oktatási Minisztériumtól ezek után kaptunk egy listát, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie az intézménynek. Miután az iskola minden feltételnek megfelelt, szeptemberben újra benyújtottuk a minisztériumba a kérelmet. A kirendelt ellenőr a vizsgálata során tapasztaltakról jelentést írt, amelyben nem javasolta az intézmény hivatalos elismerését. Mivel a hozzánk is eljuttatott jelentés pontatlanságokkal és egymásnak ellentmondó állításokkal volt tele, fellebeztünk ellene a minisztériumi illetékesnél. Jelenleg ott tart a helyzet, hogy létrejött a minisztériumon belül egy vizsgálóbizottság, ahol meghallgatták jogi képviselőinket az ellenőrrel és jogi képviselőivel együtt. Az első meghallgatáson a bizottság vezetője nagyon tárgyilagos volt, amit várakozáson felül pozitívnak értékelünk. Imatámogatásra szeretnélek buzdítani titeket és mindazokat, akiknek továbbítani tudjátok ezt a kérést. Óriási dolog lenne, ha a mai napig random magánadományokból gazdálkodó iskola állami támogatásban részesülhetne. Voltak évek, amikor a tanárok hónapokig nem kaptak fizetést, mert nem volt miből. Hála Istennek, az utóbbi években ez nem fordult elő, de továbbra sincs saját épülete az iskolának, a jelenlegi hely pedig kezd nagyon szűkössé válni. Saját épület vásárlásáról egyelőre álmodni sem merünk: nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megtakarításaink lehetnének. A pénzügyi korlátok következtében a diákok által használt és sürgős cserére szoruló számítógépes állomány frissítése is évek óta tolódik. Arra szeretnélek tehát kérni titeket, hogy legjobb belátásotok szerint közvetítsétek mások felé iskolánk szükségét.”

Az iskola honlapja:
https://www.makorhatikvah.org/