Posted on

2013 Női csendesnap beszámolója II.

A délelőtti szolgálatokat összefoglalva egy ige jutott eszembe még ott az alkalmak alatt: ” Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?” Lukács 24;32 „ Az én szívem gerjedezett! A tanítás felerősítette és még inkább tudatosította bennem, hogy a férjem az én elsőszámú szellemi vezetőm, az ő „hatalma alá vagyok rekesztve”.
Öröm és egyben hála jött fel szívemben, amikor a szolgálatok által ugyanazt erősítette meg bennem az Úr, amikre én is eljutottam az évek során. Házasságkötésünk után, amikor arról kérdeztem az Urat, hogy hogyan tudnék a férjem segítségére lenni, az Úr azt mondta: ”Néki növekednie kell, nékem pedig alább szállanom” (János 3;30). Akkor indította el bennem az Úr, hogy emeljem a férjemet, legyek segítségére, ne pedig hátráltassam. Azóta is sokat imádkozom ezért, sokszor bűnbánattal is.
Mindig nagy örömnek tartottam, ha testvérek megkértek valamilyen szolgálatra legyen az egy meghívó elkészítése, bizonyságtétel, vagy bármilyen más jellegű dolog, de a délután folyamán Nagyné Ildi bizonyságtétele ezt még hangsúlyosabbá tette bennem. Valóban milyen nagy megtiszteltetés is az, amikor szellemi elöljáró testvérek felkérnek egy szolgálatra, mert alkalmasnak látnak rá, és ezzel is segíthetem az ő munkájukat.  
Frank Robi szolgálata után Katonáné Ili egy kérdést tett fel a jelenlévőknek, hogy szerintünk kemény beszéd volt e? Az az  ige jött fel bennem erre a kérdésre válaszolva, amikor az Úr Jézus tanított, és a tágabb tanítványi körből a tanítványok ezt mondták egymás között: „Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt?” Ezek után sokan elhagyták, és nem követték tovább. Az Úr Jézus a tizenkettőhöz fordulva felteszi nekik a kérdést: „Vajjon ti is el akartok-é menni?”
Én Péterrel együtt válaszolom, „Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.”János 6;60-68

Máté Andrásné