Posted on

IFI tábor 2016 hanganyag

IFI tábor 2016 hanganyaga

1.Vasárnap este – Bakai László szolgálata Illésről

2. Hétfő délelőtt – Frank Róbert: Hit reménysége

3. Hétfő este – Gál Lajos szolgálata Fineásról

4. Kedd délelőtt – Bohus András: Hit bizonyossága

5. Kedd este – Gál Lajos szolgálata Máriáról

6. Szerda délelőtt – Bohus András: Hit harca

7. Csütörtök délelőtt – Molnár István: Hit munkája

8. Csütörtök este – Molnár István szolgálata

9. Péntek délelőtt – Elek Sándor: Hit célja

10. Pénte este – Gál Lajos szolgálata

11. Szombat – Nagy György táborzárója

 

Posted on

Beszámoló a női csendesnapról – 2014

Néhány gondolat az imaóráról:
•    A kananeusi asszony szolgálatának fontossága
•    Úgy, mint ez az asszony, szeretetünk kifejezésül álljunk a törésre
•    Múlik-e valami rajtunk, hogy könyörülhessen meg nem tért szeretteinken?
•    Önvizsgálat jelentősége
•    Mulasztásokért és győzelmekért hálát adni
•    Ha helyes önismeretre jutunk, akkor Urunkat is helyesen fogjuk ismerni!

Az imaórai buzdítás után két férfitestvér is szolgált közöttünk.
Bálint Géza testvér
1.Sámuel 9:27
Meg kell állnunk, hogy meghalljuk Isten szavát!
•    Honnan van a szeretet?
•    Isten teremtett minket is és a szeretet is.
•    Úgy lettünk megalkotva, hogy szükségünk van a szeretetre
•    Isten szeretete megelőző szeretet
•    Az Istennel való szeretet kapcsolatra épül a hívő élete
•    János 14:15 A szeretetünk kimutatásának egyik legfőbb módja az engedelmesség és az odaadás
•    Olyanok vesznek körül, akik vágynak a szeretetünkre
•    Észre vesszük-e őket? A Bethesda tavánál 38 éve betegnek nem volt embere!
•    Szükség van ránk, hogy közvetítsük Isten szeretetét
Szeressünk Isten szeretetével! Ápoljuk a testvéri kapcsolatokat!

Molnár István testvér a „derék asszony” példája nyomán (Péld.31) vitte tovább a gondolatainkat.
Fontos üzenete volt számomra is, hogy tudatosan szánjak időt másokra, hisz csak így tudom igazán kifejezni a szeretetemet. Néhány hétköznapi, gyakorlati példával tette számunkra még egyértelműbbé az üzenetet.
•    Apró figyelmesség, meglepetés mások felé
•    Szavakban kifejezett szeretet fontossága.
•    Van-e emberem? Én lehetek-e másnak az embere?
Jó volt hallani és megerősítést kapni abban, hogy mi asszonyok hogyan fejezhetjük ki szeretetünket férjeink, gyermekeink felé és, hogy milyen fontos szolgálat ez!
Szeretném, ha az én életemben is ez mindennap jelen lehetne, hogy igaz lehessen az Ige:
„Bízik ahhoz az ő férjének lelke…. Felkelnek az ő fiai és boldognak mondják őt, az ő férje és dicséri őt.” (Péld.31:11,28)
Az ebéd már a jól megszokott gyakorlatnak megfelelően áldott beszélgetésekkel zajlott. Nagy öröm ez számomra is, hogy ilyenkor régen nem látott testvérnőkkel találkozhatok, beszélgethetek.
A délutánt 4 testvérnő személyes bizonyságtétele zárta. Vígh Szilvia, Bakainé Pásztor Andrea, Harangozó Dóra és Elek Anita hétköznapi megtapasztalásaikon keresztül tettek bizonyságot arról, hogy ők hogyan élik meg és gyakorolják a szeretet kifejezését.
Mindannyian nagyon örültünk, hogy az egész nap folyamán Isten áldását és szeretetét élvezhettük.
Szeretném én is úgy élni a mindennapjaimat, hogy Isten be tudjon tölteni és ezáltal én is be tudjam mások szükségét tölteni!
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (János 13:34)

Dósa Attiláné
Kazincbarcika

Posted on

nagycsaládos anyukák

Isten Igéje azt tanítja, hogy az asszony szelíd, csendes lélekkel engedelmeskedjen a férjének. Egy testvérnő elmondta, hogyan próbálta meg ebben az Úr. A mosogató szekrénye különösen alacsony, emiatt nagyon fárasztónak találta a mosogatást. Kérte a férjét, hogy egy nagyon egyszerű lábat készítsen a szekrény alá. –Dehogyis kell az! –hangzott a válasz. Hamarosan az anya beteg lett, így az apa mosogatott. Magába roskadva ment a feleségéhez elismerve, hogy valóban meg kell magasítani a szekrényt. A testvérnő számára nagy örömöt jelentett, hogy az Úr végezte el ezt a férjében, „érdemes” volt betegnek lenni, mert nem volt szükség arra, hogy erőszakosan próbálja meggyőzni.
Egy másik anyuka mondta el egy év eleji élményét. Ünnepek után az egyik kislányának volt a születésnapja amiről megfeledkezett, mert éppen csak nem sokkal azelőtt jött haza a kórházból az új kisbabával. A gyermek panaszkodott: -Nekem tavaly sem volt születésnapi tortám! -Az anyát nagyon bántotta, hogy nem gondolt erre időben. Úgy érezte, hogy ez a gyermek különösen is megérdemelné ezt az ajándékot, mert szerette az Úr Jézust. Sajnos azonban hiába próbálkoztak, nem volt nyitva a cukrászda. Véget ért az ebéd és nem lehetett ünnepelni. Ekkor különleges dolog történt. Kinyílt az ajtó és milyen csoda! Valaki a testvérek közül két tortát küldött. –Látod kislányom –mondta az anya – az egyik tortát erre az évre kaptad, de itt van a tavalyi is. -Nagy örömöt jelentett a kis meglepetés az Úrtól.
A hívő szülőknek az egyik legnagyobb fájdalom, ha a gyermekek a saját útjukat járják, nem akarnak Istennek engedelmeskedni. Az egyik testvérnőnek éppen ez terhelte meg a szívét. Az Úr úgy vigasztalta meg, hogy egy idős hívő volt a vendége, aki ezt mondta: -Ne vádold magad emiatt! Láttam olyan hívő családokat, ahol a szülők komolyan vették az Úr Jézust, a gyermekeik mégis távol voltak Istentől, és olyanokat is, ahol súlyos bűnök voltak a szülők életében és a gyermek mégis megtért. Mi csak Isten felé tudjuk terelgetni a gyermekeinket, pásztorolni a szívüket, de az csak kegyelem, ha hívő lesz. Nem arra van szükség, hogy tökéletes gyermekeket neveljünk, hanem hogy a szívük legyen az Úr Jézusé. Ismerek egy testvért, aki gyermekként a hívő család fekete báránya volt. Senki sem szerzett annyi szomorúságot szüleinek abban az időben, mint ő. Felnőve azonban Isten annyira könyörült rajta, hogy ma minden testvérénél többet tesz az Úr ügyéért. „Neki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.” (Luk. 7,47)

 

 

Nagyon gyorsan elteltek az együtt töltött órák. Az Úr megáldotta ezt a találkozást, a személyes beszélgetéseket, a közös alkalmakat. Köszönettel tartozunk a Testvéri Szövetségnek, ezért a lehetőségért.

Varbó, 2014. május 12.
Szilágyi Gyuláné Ildikó

(további képekért katt a képre)