Posted on

Alapnyilatkozat

Alapnyilatkozatunk

1. Alapvető élményünk, hogy megismertük Isten kegyelmét és szeretetét, és Ővele találkozva felismertük bűnösségünket. Hit által elfogadtuk Jézus Krisztus értünk való áldozatát, átéltük bűnbocsátó kegyelmét, és Benne történő újjászületésünket.

2. Isten gyermekeiként azt akarjuk, hogy életünkben meghatározó legyen a megszentelődésre, a megújulásra irányuló őszinte törekvésünk.

3. Isten biztos zsinórmértéket adott a kezünkbe: a Bibliát. A Szentírást teljes egészében Isten tökéletes, és tévedhetetlen kijelentésének tekintjük, olyan útmutatónak, amelynek rendszeres olvasása és tanulmányozása, az abban foglaltak tiszteletben tartása elengedhetetlenül fontos hívő életünk fejlődéséhez.

4. Ma is szükségünk van Isten közvetlen vezetésére, annak átélésére, hogy ha szükségesnek tartja, bármikor beleszólhasson életünkbe rendkívüli eszközeivel. Ez a sokféleképpen megnyilvánuló vezettetés soha nem lehet ellentétben a Bibliával és annak szellemiségével.

5. Isten ajándékai közül az egyik kiemelkedő, hogy újjászületésünkkel egy nagy szellemi családba, az Eklézsiába születtünk bele, ahol testvérként ápolhatjuk egymással és Istennel a közösséget.

6. Felismertük és elfogadjuk Isten tervét és akaratát, hogy az Övéi egy-egy helyi gyülekezet keretei között vállaljanak közösséget, terheket, szolgálatot, engedelmességet.

7. Tudomásul vesszük, hogy az elmúlt évszázadokban Isten népe szétaprózódott különböző felekezetekbe és egyházakba, és azt is felismertük, hogy a legtöbb olyan törekvés, amely e megosztottság szervezeti felszámolására irányult, újabb elkülönülést gerjesztett, ezért minden ilyentől tartózkodunk.

8. Kitartó törekvésünk, hogy Urunk engedelmes, ráfigyelő életünk, szolgálatunk által eszközként használhasson minket testvéreink felé, hogy gyülekezeteink épüljenek, és még közelebb kerüljenek a bibliai elvekhez.

9. Alapvető fontosságúnak tartjuk: a gyülekezetben, ahová Isten állított, ott őrhelyünk, szolgálatunk, felelősségünk van, amit ha otthagyunk, akkor vétkezünk testvéreink és Isten ellen is. Ez alól kivétel, ha Urunk indításával és a testvérek támogatásával vállalunk új szolgálati helyet.

10. Gyülekezeteinkben vállaljuk a bibliai engedelmességet, törekszünk arra, hogy ne okozzunk botránkozást, megosztottságot.

11. Gyülekezeteinkben keressük azokkal a testvérekkel a szorosabb közösséget, akik vágynak az Istennel való mélyebb kapcsolatra, Neki való engedelmességre.

12. Gyülekezetünkben történő helytállásunk mellett ápoljuk a közösséget más gyülekezetekben, felekezeteken élő, más településeken lakó testvéreinkkel is. Célunk, hogy e gyülekezeti kapcsolatok ne csak a mi javunkat szolgálják, hanem ennek haszna saját közösségünkben is megjelenjen.