Posted on

Beszámoló a női csendesnapról – 2014

Néhány gondolat az imaóráról:
•    A kananeusi asszony szolgálatának fontossága
•    Úgy, mint ez az asszony, szeretetünk kifejezésül álljunk a törésre
•    Múlik-e valami rajtunk, hogy könyörülhessen meg nem tért szeretteinken?
•    Önvizsgálat jelentősége
•    Mulasztásokért és győzelmekért hálát adni
•    Ha helyes önismeretre jutunk, akkor Urunkat is helyesen fogjuk ismerni!

Az imaórai buzdítás után két férfitestvér is szolgált közöttünk.
Bálint Géza testvér
1.Sámuel 9:27
Meg kell állnunk, hogy meghalljuk Isten szavát!
•    Honnan van a szeretet?
•    Isten teremtett minket is és a szeretet is.
•    Úgy lettünk megalkotva, hogy szükségünk van a szeretetre
•    Isten szeretete megelőző szeretet
•    Az Istennel való szeretet kapcsolatra épül a hívő élete
•    János 14:15 A szeretetünk kimutatásának egyik legfőbb módja az engedelmesség és az odaadás
•    Olyanok vesznek körül, akik vágynak a szeretetünkre
•    Észre vesszük-e őket? A Bethesda tavánál 38 éve betegnek nem volt embere!
•    Szükség van ránk, hogy közvetítsük Isten szeretetét
Szeressünk Isten szeretetével! Ápoljuk a testvéri kapcsolatokat!

Molnár István testvér a „derék asszony” példája nyomán (Péld.31) vitte tovább a gondolatainkat.
Fontos üzenete volt számomra is, hogy tudatosan szánjak időt másokra, hisz csak így tudom igazán kifejezni a szeretetemet. Néhány hétköznapi, gyakorlati példával tette számunkra még egyértelműbbé az üzenetet.
•    Apró figyelmesség, meglepetés mások felé
•    Szavakban kifejezett szeretet fontossága.
•    Van-e emberem? Én lehetek-e másnak az embere?
Jó volt hallani és megerősítést kapni abban, hogy mi asszonyok hogyan fejezhetjük ki szeretetünket férjeink, gyermekeink felé és, hogy milyen fontos szolgálat ez!
Szeretném, ha az én életemben is ez mindennap jelen lehetne, hogy igaz lehessen az Ige:
„Bízik ahhoz az ő férjének lelke…. Felkelnek az ő fiai és boldognak mondják őt, az ő férje és dicséri őt.” (Péld.31:11,28)
Az ebéd már a jól megszokott gyakorlatnak megfelelően áldott beszélgetésekkel zajlott. Nagy öröm ez számomra is, hogy ilyenkor régen nem látott testvérnőkkel találkozhatok, beszélgethetek.
A délutánt 4 testvérnő személyes bizonyságtétele zárta. Vígh Szilvia, Bakainé Pásztor Andrea, Harangozó Dóra és Elek Anita hétköznapi megtapasztalásaikon keresztül tettek bizonyságot arról, hogy ők hogyan élik meg és gyakorolják a szeretet kifejezését.
Mindannyian nagyon örültünk, hogy az egész nap folyamán Isten áldását és szeretetét élvezhettük.
Szeretném én is úgy élni a mindennapjaimat, hogy Isten be tudjon tölteni és ezáltal én is be tudjam mások szükségét tölteni!
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (János 13:34)

Dósa Attiláné
Kazincbarcika