Posted on

Frank Róbert bemutatkozása

Frank Róbert vagyok Berettyóújfaluból. A 16 gyermekes Frank család ötödik gyermekeként születtem 1970-ben Budapesten.

Szüleim képmutatás nélküli gyakorlati keresztyénsége már gyermekként megragadott, aminek következtében kilencévesen eldöntöttem, hogy Jézus Krisztus tanítványaként fogom leélni az életemet. Döntésemről 13 évesen fehér ruhában tettem vallást népes gyülekezet előtt, amikor hitvalló bemerítésben részesültem.

A nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején a Miskolci Ifikör néven ismertté vált ébredési csoport egyetemi missziójának egyik aktivistájaként testközelből szemlélhettem, ahogyan a Sajó – völgyi ébredés kibontakozik. Az ébredési mozgalom szellemi felügyeletét édesapám látta el, és vezetői, illetve szervezői többen a családunkból kerültek ki. (A kicsiny kezdet  – Isten kegyelméből – mára többszáz fős felekezetközi misszióvá duzzadt, amelyet evangéliumi körökben Keresztyén Testvéri Szövetség néven ismerhetnek.)

Mindeközben a Sajószentpéteri Baptista Gyülekezet egyik imaóravezetőjeként, majd később rendszeres igehirdetőjeként is beálltam Isten szolgálatába. A gyülekezet ifjúságát vezettem évekig, mígnem huszonhét évesen Berettyóújfaluba nősültem.

E sorok írásakor huszonhárom éve annak, hogy az Úr hozzám illő segítőtárssal ajándékozott meg. Házasságunk gyümölcseként 15 gyermeknek örülhetünk, akiket feleségemmel együtt igyekszünk istenfélelemben nevelni. Mély Isten iránti hála van a szívünkben, amikor látjuk, hogy felnőtt korba lépő gyermekeink egymás után állnak be az Úr Jézus követésébe.

A Berettyóújfalui Filadelfia Baptista Gyülekezet egyik vezetőjeként végzem a szolgálatomat.

A Keresztyén Testvéri Szövetség alapító, később vezetőségi tagjaként mennyei Gazdám szélesebb körű feladatokat is bízott rám, amit szeretnék maradéktalanul elvégezni az Ő dicsőségére, országa építésére és lelki testvéreim javára, épülésére.