Posted on

Gál Lajos bemutatkozása

1973-ban születtem Békéscsabán, nemhívő családban. Jézus és a Biblia ismerete nélkül nőttem fel. 1991-ben tértem meg, református közösségben. 1992-ben értettem meg, hogy az Úr az Ige hirdetésére hívott el, és ennek jegyében kezdtem meg a Sárospataki Református Teológiát. 1995-ben jutottam arra a meggyőződésre, hogy az újjászületett hívők víz-alá merítéssel való megkeresztelése Isten akarata. Ennek vállalása református lelkésznövendékként nem volt egyszerű, de kilenc hónapi vívódás után felvállaltam a bemerítést és 1996-ban “anabaptista” (újrakeresztelt) lettem. ’95-ben vettem részt az első TeSz-es táborban, bár akkor ez az elnevezés még nem létezett. Az ott lévő testvérek odaszántsága, komolysága, életszentsége, mely túlszárnyalta a legtöbb teológusét, nagyon megragadott. A TeSz-szel való kapcsolatom azóta folyamatos. A feleségemmel 1996-ban házasodtunk össze és összesen 11 gyermekünk született. A segédlelkészi évem alatt ismertem fel, hogy a Bibliában nincsenek mai értelemben vett felavatott lelkipásztorok, hanem csak Istentől megajándékozott, az Ő Igéjét hirdető, engedelmes és egyszerű szolgák, hétköznapi emberek. Ennek hatására letettem a palástot, de az Igét mindenütt hirdettem, ahol erre lehetőségem nyílt. 1999-2014 között köztisztviselőként dolgoztam a munkaügyi kirendeltségen Szeghalmon. Itt telepedtünk le és kezdtük meg a szolgálatunkat a helyi baptista gyülekezetben, ahol előbb igehirdető, majd gyülekezetvezető, presbiter és végül helyi avatású (tehát országos lelkészlistán nem szereplő, csak a szeghalmi körzetben szolgáló) lelkipásztor lettem. 2014-óta a Testvéri Szövetség Egyesület alkalmazásában álló, főállású szolga vagyok és a TeSz Egyesület alelnöke. Feladataim között szerepel, a TeSz alkalmain és a körzethez tartozó négy gyülekezetben végzett igehirdetés, lelki-gondozás, szervezés és adminisztráció. Ezen túl rendszeresen teszek eleget különféle közösségek, felekezetek meghívásainak, ahol előadások tartására vagy igehirdetésre kérnek fel. Életemet Jézus Krisztusra bíztam, Aki mindez ideig megtartott és meg is fog tartani. Dicsőség Neki!