Posted on

Frank Róbert

1970 – ben születtem Budapesten egy tizenhat gyermekes baptista hívő család ötödik gyermekeként. Szüleim képmutatás nélküli, következetes istenfélelme már gyermekként kívánatossá vált számomra, aminek gyümölcseként korán eljutottam igazi bűnbánatra, felismerve kegyelemre szorult állapotomat.  

1979 március 6-án egy családi áhítat során tártam először Isten elé szívemet, kérve bűneim bocsánatát, felajánlva életem az Ő szolgálatára.

Isten imádságomat meghallgatva élő hittel és új élettel ajándékozott meg. Ennek bizonyságaként kezdte kijelenteni magát, sokféle módon elpecsételve, hogy az Úr Jézus vére érdeméért gyermekének tekint.

1983 júniusában a Sajószentpéteri Baptista Gyülekezet előtt hitemről vallást téve bemerítkezéssel is elpecsételtem döntésemet.

 

Még gyermekként bevontak gyülekezetünk ének- és zenei szolgálatába, amit örömmel vállaltam föl. Később imaóra vezetőként is szolgáltam.

Középiskolai tanulmányaimat Miskolcon végeztem. Ez idő alatt hívő életemben komoly törés következett be. Istent nem ismerő társaim előtt szégyelltem megvallani hitemet, ami törvényszerűen sodort a megfelelési kényszer rabságába. Hosszú évekre vakvágányra került az életem, olyannyira, hogy sokszor a kétségbeesésig jutottam nyomorult állapotomban. Megjárva a hűtlen és lázadó gyermek útját, Istenhez kiáltottam, és Ő újból könyörült rajtam. Megbocsátotta hűtlenségemet és megszabadított kötelékeimből.
Ez az utólag szükségszerűnek ítélt kerülőút kellett ahhoz, hogy igazán meggyűlöljem a bűnt, és megbecsüljem Jézus Krisztus helyettes áldozatát.

Ifjúként a szemem előtt bontakozott ki az a sajóvölgyi ébredés, amelyet a 80 – as évek végén a Miskolci Egyetemi Ifikör munkáján keresztül indított az Úr, és hamarosan átterjedt országosan is több felsőfokú oktatási intézmény diákságára.   
Isten kegyelme komoly szerepet szánt családunknak ebben a mozgalomban, ahol én magam is aktívan és örömmel vállaltam szolgálatokat.  Ennek az isteni inváziónak mára sok száz látható gyümölcse van, akik országszerte szeretik és elkötelezetten szolgálják az Úr Jézust.

1997 – ben kötöttem házasságot Serestyén Katalinnal, akit Isten előrelátó gondoskodó szeretete állított mellém segítőtársul abban a szolgálatban, amit Ő szűkebb és tágabb körben bízott rám az ő népe között.
Házasságunkat az Úr tizenegy gyermekkel áldotta meg, akiknek nevelésében sok örömünk van. Ugyanakkor hatékony eszközök ők Isten kezében arra, hogy az Ő képére formáljon engem.

Alapító tagja vagyok, később pedig éveken keresztül elnöke voltam a Keresztyén Testvéri Szövetségnek, amit 2000 – ben hoztunk létre Isten népének megújulásáért.
A Testvéri Szövetség vezetőségi tagjaként szeretném építeni és ápolni a szellemi közösséget felekezeti hovatartozástól függetlenül mindazokkal, akik készek a képmutatás nélküli testvérszeretetre és igyekeznek Isten és emberek előtt tiszta lelkiismerettel építeni Isten országát.   

Jelenleg a Filadelfia Baptista Gyülekezet igehirdetőjeként végzem szolgálatomat Berettyóújfaluban, akikkel együtt töretlen vágyunk, hogy szaporítsa az Úr az Ő népét az üdvözülőkkel. Ennek érdekében szeretném a saját részemet engedelmesen fölvállalni, amíg az Úr méltat erre.